Kontrola dokumentów

Drukuj stronę
Rozmiar tekstu:

KONTROLA DOKUMENTÓW
Obowiązujące przepisy prawa określają, że każdy Pasażer w trakcie podróży zobowiązany jest do posiadania dokumentu tożsamości. Dotyczy to wszystkich Pasażerów bez wyjątku, w tym również dzieci.

Dokumentami, które potwierdzają tożsamość Pasażera są:

  • dowód osobisty
  • paszport.
  • pozostałe dokumenty (np. legitymacja szkolna, prawo jazdy )

PASZPORT
Paszport jest dokumentem potwierdzającym tożsamość i obywatelstwo osoby, a tym samym uprawniającym do przekroczenia granic wszystkich państw.

DOWÓD OSOBISTY
Dowód osobisty jest dokumentem potwierdzającym tożsamość oraz uprawniającym do podróżowania w ruchu krajowym oraz w ramach obszaru Strefy Schengen.

PRAWO JAZDY / LEGITYMACJA SZKOLNA
To dokumenty potwierdzające tożsamość i uprawniające do podróżowania tylko w ruchu krajowym.

Do Strefy Schengen należą: Austria, Belgia, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Węgry, Włochy, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Malta, Holandia, Polska, Portugalia, Słowacja, Słowenia, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Norwegia i Islandia).
Do Strefy Schengen należą wszystkie kraje UE, z wyjątkiem pięciu: Bułgarii, Cypru, Irlandii, Rumunii i Wielkiej Brytanii.

Wjazd na teren Wielka Brytanii i Irlandii, mimo iż państwa ten nie należą do układu Schengen, również jest możliwy na podstawie dowodu osobistego. Również niektóre państwa spoza UE uznały dowód osobisty za dokument wystarczający do przekroczenia granicy: Albania, Bośnia i Hercegowina, Chorwacja, Czarnogóra, Macedonia i Serbia.

DOKUMENTY DLA DZIECKA
Powyższe regulacje mają zastosowanie także w podróży samolotem dziecka, które powinno posiadać ważny dowód osobisty lub paszport.  W przypadku odlotu w ruchu krajowym dokumentem podróży może być legitymacja szkolna.

WIZY
Przed rozpoczęciem podróży należy zapoznać się z informacjami na temat ewentualnych wymogów wizowych celu podróży. Listę państw oraz obowiązujące warunki wizowe można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych.


KONTROLA GRANICZNA
Pasażerowie podróżujący do krajów należących do Strefy Schengen, po odprawie biletowo-bagażowej oraz kontroli bezpieczeństwa nie przechodzą kontroli granicznej dokumentów.

Pasażerowie podróżujący do krajów nie należących do Strefy Schengen, po odprawie biletowo-bagażowej oraz kontroli bezpieczeństwa przechodzą kontrolę graniczną dokumentów.