Bagaż

Drukuj stronę
Rozmiar tekstu:

BAGAŻ - PODSTAWOWE INFORMACJE
Prezentowane informacje to jedynie ogólne zasady przewozu bagażu stanowiące podstawowe wskazówki dla naszych Pasażerów. Każda linia lotnicza samodzielnie i indywidualnie określa standard ilościowy, wymiarowy i wagowy bagażu dopuszczalnego na danej trasie. Dlatego w celu uzyskania konkretnych informacji, każdy Pasażer powinien zapoznać się z zasadami przewozu bagażu u danego przewoźnika.


BAGAŻ KABINOWY (PODRĘCZNY)
Szczegółowe zasady przewozu bagażu regulują bezpośrednio przepisy określane przez danego przewoźnika lotniczego. Przed odlotem należy sprawdzić aktualne zasady przewozu bagażu w linii lotniczej, takie jak: dopuszczalny rozmiar, wagę oraz ilość bagażu kabinowego.

Bagaż kabinowy poddawany jest standardowej kontroli bezpieczeństwa. Dlatego warto zapoznać się z listą przedmiotów zabronionych do przewożenia w bagażu kabinowym.

Zasady przewozu bagażu kabinowego (podręcznego) w linii lotniczej Ryanair

Informacje dotyczące przedmiotów dopuszczonych oraz zabronionych do przewozu w transporcie lotniczym znajdą Państwo na stronie internetowej Urzędu Lotnictwa Cywilnego.


BAGAŻ REJESTROWY
Bagaż rejestrowany nadawany jest do luku bagażowego samolotu. Pasażerowie przekazują  go podczas odprawy bagażowo-biletowej, przy tzw. stanowiskach check-in.  Tam nadaje mu się zawieszkę bagażową. Od tego momentu odpowiedzialność za bagaż jest po stronie przewoźnika. Wszelkie zasady dotyczące rozmiarów, wagi oraz ilości bagażu rejestrowanego regulują przepisy poszczególnych linii lotniczych.

Zasady przewozu bagażu rejestrowanego w linii lotniczej Ryanair

Informacje dotyczące przedmiotów dopuszczonych oraz zabronionych do przewozu w transporcie lotniczym znajdą Państwo na stronie internetowej Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

BAGAŻ ZAGUBIONY
W przypadku zagubionego bagażu należy udać się do stanowiska agenta obsługi naziemnej danego przewoźnika lotniczego. Stanowisko Zagubionego Bagażu Ryanair znajduje się w Strefie ogólnodostępnej terminala obok stanowisk check-in.

Tel: + 48 22 206 95 51

BAGAŻ PONADWYMIAROWY
Z bagażem ponadwymiarowym (wózki inwalidzkie, narty, deski surfingowe, wózki dla dzieci, rowery) należy udać się do stanowiska oznaczonego „bagaż ponadwymiarowy”.


BAGAŻ DO OCLENIA
Z bagażem/przedmiotami do oclenia należy udać się przed odprawą biletowo-bagażową, do punktu odprawy celnej, zlokalizowanego po prawej stronie od stanowisk check-in, a przed stanowiskami kontroli bezpieczeństwa.

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat przedmiotów, które podlegają obowiązkowi zgłoszenia, należy skontaktować się z pracownikami Służby Celnej.


BAGAŻ BEZ OPIEKI
Ze względów bezpieczeństwa, na terenie całego portu lotniczego nie wolno pozostawiać bagażu bez opieki. Bagaż pozostawiony bez nadzoru jest zgłaszany i skontrolowany przez funkcjonariuszy Straży Granicznej, a jego właściciel - karany mandatem. Do bagażu pozostawionego bez nadzoru nie wolno się zbliżać i niezwłocznie należy go zgłosić obsłudze lotniska.