Usługi finansowe

Drukuj stronę
Rozmiar tekstu:

STREFA OGÓLNODOSTĘPNA PRZYLOTY

ICE - Kantor wymiany walut (obok wyjścia z hali odbioru bagażu)
- skup czeków podróżnych
- usługa Pre-order & Pick-up, czyli zamówienia walut w internecie poprzez www.ice-forex.com
- zwrot VAT w systemie Global Blue
- wypłaty z kart kredytowych

Bankomat Euronet
Bankomat Grupy BPS

STREFA OGÓLNODOSTĘPNA ODLOTY

ICE - Kantor wymiany walut (obok Informacji Lotniskowej)
- skup czeków podróżnych
- usługa Pre-order & Pick-up, czyli zamówienia walut w internecie poprzez www.ice-forex.com
- zwrot VAT w systemie Global Blue
- wypłaty z kart kredytowych

Zwrot podatku VAT można uzyskać w godzinach 4:30-21:30.
Refundacja dokonywana jest na podstawie dokumentów firm: GLOBAL BLUE - tylko polskie dokumenty, WORLDWIDE oraz PREMIER - dokumenty polskie i zagraniczne.

Każda osoba ubiegająca się o zwrot podatku musi okazać ważny dokument potwierdzający tożsamość oraz posiadać potwierdzenie wywozu towaru przez Urząd Celny.

W przypadku Polskich dokumentów tax free klient ma 3 miesiące na wywóz towaru licząc od pierwszego dnia następnego miesiąca, w którym dokonał zakupu i 7 miesięcy na uzyskanie refundacji.

W przypadku zagranicznych czeków, czas na uzyskanie refundacji oraz potwierdzenie wywozu towaru uzależniony jest od przepisów danego państwa, w którym został dokonany zakup i wystawiono dokument refundacyjny.

Zwrot podatku vat mogą uzyskać obywatele krajów UE dokonujący zakupu w krajach spoza Unii oraz obywatele krajów z poza Unii dokonujący zakupów w krajach UE. 

W przypadku nie spełnienia wszystkich warunków refundacji pracownicy Kantoru mogą odmówić wypłacenia zwrotu podatku jeżeli nie zostaną spełnione wszystkie warunki refundacji.

Warto sprawdzić przed zgłoszeniem się do punktu refundacyjnego czy dokument, który posiadamy uprawnia nas do zwrotu vat.

Najczęściej pojawiające się błędy, które uniemożliwiają refundację:
- brak paragonu fiskalnego
- skreślenia lub przeprawienia na dokumencie
- brak czytelnego podpisu sprzedawcy
- data zakupu na paragonie różni się od daty wystawienia

Bankomat Euronet (obok Kantoru - stand informacji)
Wpłato-bankomat Euronet (obok standu informacji)

STREFA KONTROLOWANA HALA ODBIORU BAGAŻU

Bankomat Euronet

STREFA PO KONTROLI BEZPIECZEŃSTWA - HALA ODLOTÓW