Witold Czyż

Drukuj stronę
Rozmiar tekstu:

Członek Zarządu
ur. 1971r.

Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, gdzie na Wydziale Zarządzania, w 1996 roku, uzyskał tytuł magistra inżyniera oraz absolwent Uniwersytetu Teesside w Middlesborough (Wielka Brytania), gdzie uzyskał Dyplom Zarządzania.

Karierę zawodową rozpoczął w 1996 roku Ernst & Young, gdzie pracował do roku 2012, w tym, w latach 2005-2011  pełnił funkcję Członka Zarządu Ernst & Young Audit Sp. z o.o. Od roku 2012 prowadzi własną działalność gospodarczą, świadcząc wachlarz usług doradczych z zakresu finansów, wycen przedsiębiorstw, systemów raportowania zarządczego oraz usług poświadczających, w ramach podmiotu uprawnionego, do badania sprawozdań finansowych.

Ekspert z zakresu sprawozdawczości finansowej i rachunkowości oraz  zarządzania finansami. W trakcie swojej kariery zawodowej współpracował, zarówno w obszarze badania sprawozdań finansowych, jak i świadczenia usług doradczych z obszaru sprawozdawczości finansowej i systemów kontroli wewnętrznej z największymi przedsiębiorstwami z różnych sektorów gospodarki.

Posiada tytuł biegłego rewidenta oraz jest członkiem honorowym Instytutu Biegłych Księgowych w Wielkiej Brytanii (Association of Certified Chartered Accountants).

Od marca 2016 r. pełni funkcję Czlonka Zarządu Spółki, która zarządza Lotniskiem Warszawa/Modlin.