Zarządzanie przyrodą

Drukuj stronę
Rozmiar tekstu:

Zarządzanie przyrodą na terenie Lotniska Warszawa/Modlin składa się z ograniczenia przebywania na jego terenie ptaków, zwierząt oraz utrzymanie niskiej zieleni na lotnisku.

PTAKI
Ptaki pojawiają się na terenie lotniska w poszukiwaniu pożywienia, miejsc noclegowych, lęgowych oraz odpoczynku.

Ograniczenie wpływu ptaków na terenie lotniska będzie można uzyskać m. in. poprzez:

 • stosowanie metod sokolniczych do odstraszania ptaków.

Spółka podjęła współpracę z firmą zewnętrzną świadczącą usługi sokolnicze. Pracownicy ten firmy są w stałej dyspozycji Dyżurnych Operacyjnych Lotniska.

 • stosowanie biernych metod odstraszania ptaków poprzez montowanie na parapetach  Ecopic Cable Bird.

Urządzenie składa się z dwóch metalowych, równoległych (w odstępie 5 cm) prętów umocowanych na dwóch podstawach oddalonych od siebie o 50 cm. Gdy ptak próbuje usiąść na powierzchni zabezpieczonej przez pręty, wtedy uginają się one i obracają, uniemożliwiając ptakom siadanie w tym miejscu. Urządzenia te są montowane na parapetach budynków, najczęściej na tych najbliżej ścian lasów. 

 • stosowanie dźwiękowych odstraszaszy ptaków

Elektroniczny odstraszacz ptaków działa na zasadzie symulacji naturalnych głosów atakujących ptaków drapieżnych: sokołów, orłów i jastrzębi, przepłaszając w ten sposób inne ptaki.

 • stosowanie naklejek „cień ptaka” na fragmentach budynków z dużą ilością szkła np. terminal od strony wschodniej,
 • reintrodukcję sokoła wędrownego.

Po oswojeniu ptaków z miejscem, ptaki te będą wspomagały na bieżąco pracę sokolnika.

 • cykliczne zmniejszanie baz pokarmowych dla ptaków, poprzez usuwanie drzew oraz zakaz nasadzania roślin które mógłby ściągać ptaki oraz owady,
 • likwidacja baz pokarmowych poprzez prowadzenia właściwej gospodarki odpadami,
 • bieżąca likwidacje soczewek wodnych zaobserwowanych na lotnisku,
 • analizowanie każdego projektu nasadzeń drzew i roślinności przez współpracującego z Lotniskiem ornitologiem pod względem doboru odpowiedniego składu gatunkowego roślin
 • monitorowanie ptasich gniazd na i w budynkach
 • wystosowanie pisma do urzędów gmin ościennych o zakazie hodowli ptaków mogących stanowić zagrożenia dla ruchu lotniczego, zgodnie  art.87 ust.6  Prawem Lotniczym (Dz. U. 2012.933 j.t.)

ZWIERZĘTA
Zwierzęta pojawiają się na terenie lotniska w poszukiwaniu pożywienia, miejsc noclegowych,  oraz odpoczynku.

Ograniczenie wpływu zwierząt na terenie lotniska można uzyskać m.in. poprzez:

 • wprowadzaniu kategorycznego zakazu dokarmiania zwierząt m.in. resztkami jedzenia z posiłków

Żywołapka nie mażadnych szpikulców, gwoździ, ostrych prętów wewnątrz pułapek, które zraniłyby i tak już zestresowane zwierzę, powodując wykrwawianie ich na śmierć.

 • wykorzystanie psa do znaczenia terenu.

Do tej metody wykorzystywany jest pies lotniskowy, który był na tym terenie w czasie kiedy lotnisko nie było jeszcze w pełni funkcjonującym. Przed otwarciem lotniska pies był puszczany na noc, gdzie oznaczał swój teren.

Z obserwacji prowadzonych od momentu otwarcia lotniska kiedy pies był zamykany na noc ilość zwierząt przedostających się na teren lotniska drastycznie wzrosła. W momencie spuszczenia psa zaobserwować można było jak łapał trop, co oznaczało, że na danym terenie znajdowały się ścieżki migracyjne zwierzyny drobnej tj. zajęcy, lisów, norek, kun, szopów itp.

Dla zapewnienia bezpieczeństwa operacji lotniczych pies jest puszczany po zewnętrznej stronie ogrodzenia Lotniska pod stałą kontrolą pracownika SŚ.

 • ekologiczne wykrywanie nieszczelności ogrodzenia.

Metoda wykorzystująca w pracy psa, który zgodnie z opracowanym harmonogramem i podziałem na sektory części ogrodzenia Lotnika powadzi kontrolę szczelności ogrodzenia (nie zaobserwowanej przez człowieka) weryfikując ogrodzenie pod kątem:

 • szczelin między siatką a podmurówką,
 • dziur pomiędzy przęsłami,
 • podkopów.