Projekt D-AIR

Drukuj stronę
Rozmiar tekstu:

PODSTAWOWE INFORMACJE
Celem projektu jest wymiana doświadczeń w zakresie redukcji emisji CO2 i obsługi transportowej lotnisk przyczyniającą się do tworzenia sieci lotnisk przyjaznych środowisku. Z założenia projekt polegać miał na ścisłej współpracy regionów partnerskich z lotniskami zlokalizowanymi na terenie jednostki samorządu terytorialnego. Samorząd Województwa Mazowieckiego przystąpił do projektu D-AIR mając na uwadze otwarcie Lotniska Warszawa Modlin i stąd udział planowana współpracą ze Spółką. Z strony Samorządu Województwa Mazowieckiego projekt przygotował i realizuje Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie.

CELE I ZAKRES WSPÓŁPRACY
Spółka Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp z o. o. została zaproszona przez Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego  do współpracy przy projekcie Decarbonated Airport Regions D-AIR w lutym 2012 roku.

W związku z faktem, że Lotnisko Warszawa Modlin jest nowym lotniskiem, które rozpoczęło swoje funkcjonowanie od lipca 2012 roku, to po mimo niewielkiej praktyki w dziedzinie redukcji CO2 wchodzimy w nią zdecydowanym krokiem poprzez innowacyjny proces inwestycyjny oraz infrastrukturę lotniskową. Dzięki projektowi dostaliśmy możliwość zapoznania się jak funkcjonują inne lotniska i jak zmagają się z problematyką dotyczącą redukcji CO2.

Uczestnicząc w wyjazdach studyjnych organizowanych przez Mazowiecki Biuro Planowania Regionalnego mamy możliwość poznania ciekawych i innowacyjnych rozwiązań mających na celu zminimalizowanie szkodliwego wpływu Portu Lotniczego na środowisko. Jednocześnie przybliżona jest problematyka danego Lotniska oraz możliwość zapoznania się z wdrożeniowymi projektami środowiskowymi oraz szczegółowym wyjaśnieniem poszczególnych zagadnień w tej materii. Lotnisko Warszawa/Modlin dzięki udziałowi w projekcie może rozwijać się w oparciu o najlepsze wzorce oraz może wykorzystać doświadczenia innych portów.

Jesteśmy obecnie na etapie wrażania systemu pojazdów na energię elektryczna, w chwili obecnej trwa testowanie i dostosowanie poszczególnych typów melexów do potrzeb poszczególnych jednostek organizacyjnych. W ramach procesu inwestycyjnego w ramach powojskowej infrastruktury budynkowej kotłownie węglowe w poszczególnych obiektach zostały zastąpione systemem ciepła technologicznego płynącego z miasta. W chwili obecnej opracowywana jest koncepcja instalacji solarnych dla potrzeb podgrzewania wody bieżącej do użytku pracowników i podmiotów zewnętrznych korzystających z infrastruktury lotniskowej oraz koncepcja instalacji fotowoltaicznej mającej zabezpieczyć potrzeby energetyczne Lotniska Warszawa/Modlin.

Docelowym efektem kończącym projekt D-Air będzie stworzenie planu wdrożeniowego dobrych praktyk w dziedzinie ochrony środowiska, aby w miarę rozwoju portu mógł on nadlej funkcjonować zgodnie z obowiązującymi wymogami środowiskowymi.

Spółka wraz z MBPR organizuje wizytę studyjną w ramach projektu w terminie 1-3.10.2013 r.

Dowiedz sie więcej: www.dairproject.eu