Obszar Ograniczonego Użytkowania

Drukuj stronę
Rozmiar tekstu:

"Zgodnie z pkt.6 ostatecznej decyzji  z dnia 12 marca 2009 r. nr Gk.7624-4/05/06/07/08/09 określającej środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Modernizacja lotniska Modlin w celu jego przystosowania do obsługi przewoźników niskokosztowych ” Burmistrz Nowego Dworu stwierdził konieczność utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania tj.: „konieczne jest utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania na terenach, gdzie nie mogą być dotrzymane standardy przewidziane przepisami prawa, w szczególności standardy jakości środowiska (dopuszczalne poziomy hałasu określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku – Dz. U. Nr 120, poz.826), zgodnie z art.135 ust.1 i 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo Ochrony Środowiska (tj. Dz. U.z 2008 r., Nr 25, poz.150 z zm.) ”.

  • pdf Uchwała Sejmiku Województwa Mazowieckiego
    Pobierz plik (249 KB, .pdf)
  • pdf Wykaz Działek Ewidencyjnych znajdujących się w OOU
    Pobierz plik (756 KB, .pdf)
  • jpg Mapa Obszaru Ograniczonego Użytkowania
    Pobierz plik (39 KB, .jpg)