Fundusze Europejskie

Drukuj stronę
Rozmiar tekstu:

Jedną z metod, wykorzystaną do realizacji założeń inwestycji, jest pozyskiwanie odpowiednich środków finanasowania z Funduszy Eurpopejskich.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie