Proces rekrutacyjny

Drukuj stronę
Rozmiar tekstu:

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI
Spółka ceni ludzi kreatywnych, zaangażowanych w pracę, pracujących z pasją i entuzjazmem, nastawionych na jakość i gotowych na wyzwania. Dlatego w procesie rekrutacji wykorzystujemy różne metody i narzędzia weryfikujące umiejętności, kwalifikacje i predyspozycje.

Selekcja kandydatów realizowana jest poprzez:

  •     analizę i wybór najlepszych aplikacji,
  •     rozmowy kwalifikacyjne prowadzone przez przedstawiciela Biura Spraw Pracowniczych oraz przyszłego przełożonego sprawdzające wiedzę ogólną oraz specjalistyczną,

W trakcie całego procesu rekrutacyjnego szczególną uwagę zwracamy na cechy osobowości i umiejętności pracy w zespole.