Praca u nas

Drukuj stronę
Rozmiar tekstu:
WIĘKSZE MOŻLIWOŚCI
Spółka Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin jest pracodawcą z wyboru, starannie buduje środowisko współuczestnictwa, w którym to ludzie stanowią fundament firmy. Dlatego też spółka stawia na otwartych i wykwalifikowanych specjalistów oraz ceni kreatywne podejście do pracy, dzięki czemu buduje odpowiednie relacji, zapewnia rozwój osobisty i wzajemny szacunek.

Praca to nasza pasja, dlatego wspólnie tworzymy miejsce, gdzie każdy może być sobą. Cenimy indywidualizm i szanujemy różnorodność pomysłów oraz przekonań każdego pracownika.
  •     Zapewniamy możliwość rozwoju zawodowego i mobilność w strukturach firmy.
  •     Doceniamy otwartość na wyzwania i zaangażowanie.
  •     Powierzamy realizację projektów w dynamicznie rozwijającej się firmie.
  •     Rozwijamy umiejętności pracy w zespole poprzez udział w projektach prowadzonych przez doświadczonych menadżerów.
  •    Gwarantujemy pracę wśród utalentowanych ludzi na zasadach współpracy i indywidualnego podejścia do każdego pracownika.
 

CIĄGŁY ROZWÓJ
Zapewniamy program pracowniczy, zarówno z zakresu edukacji, specjalizacji branżowych, awansów pionowych i poziomych, polityki zatrudnienia czy systemu motywacyjnego. Gwarantujemy  możliwość ciągłego i intensywnego rozwoju zawodowego, który realizowany jest poprzez szereg różnorodnych działań i zasobów.
 
 

PRZYJAZNA KULTURA ORGANIZACYJNA
Każdy nowy pracownik ma możliwość zapoznania się ze strukturą, historią i strategią firmy oraz funkcjonowaniem procesów wewnętrznych, a także poznaje otoczenie biznesowe, w którym działa Spółka.
 
 

MOŻLIWOŚĆ ROZWOJU KOMPETENCJI
Rozumiemy potrzebę osiągania nowych celów, dlatego też naszym pracownikom dajemy możliwość rozwoju poprzez:
  •     udział w szkoleniach, konferencjach, warsztatach oraz szkoleniach e-learningowych
  •     uczestnictwo w zajęciach doskonalących umiejętności posługiwania się językiem angielskim
 

PAKIET SOCJALNY
Nasi pracownicy mają sposobność korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Ponadto istnieje możliwość  objęcia ich podstawową oraz specjalistyczną  opieką lekarską w niepublicznych placówkach medycznych.