P-048/15 Przetarg nieograniczony

Drukuj stronę
Rozmiar tekstu:

P-048/15 Przetarg nieograniczony

Data rozpoczęcia:

P-048/15 Przetarg nieograniczony na  Wykonanie systemu parkingowego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na parkingach komercyjnych


Miejsce i termin składania ofert : Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj. w Spółce Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa – Modlin Sp. z o. o., ul. Gen. Wiktora Thommee 1A, 05-102 Nowy Dwór Mazowiecki, budynek 5, pokój nr 100, najpóźniej w dniu 27.06. 2016 r. do godz. 12.00.

Wizja lokalna : Zamawiający przewiduje zebranie Wykonawców połączone z wizją lokalną, w dniu 14.06.2016 r. o godz. 10.00 Miejsce rozpoczęcia wizji – siedziba Zamawiającego, budynek Zarządu Spółki. Osoby zainteresowane udziałem w wizji lokalnej zobowiązane są zgłaszać swoje uczestnictwo do dnia 13.06.2016 r. do godz. 14.00 wraz z podaniem imienia, nazwiska osób wyznaczonych do uczestnictwa w wizji, faksem na nr 22 346 41 09 lub 22 346 40 05, w formie elektronicznej na adres: e.dudek@modlinairport.pl

Pliki do pobrania

 • pdf Ogłoszenie o zamówieniu (zamieszczono 07.06.2016 r.)
  Pobierz plik (303 KB, .pdf)
 • pdf SIWZ (zamieszczono 07.06.2016 r.)
  Pobierz plik (998 KB, .pdf)
 • pdf Załącznik 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia (zamieszczono 07.06.2016 r.)
  Pobierz plik (1 MB, .pdf)
 • pdf Załączniki 3 - 7 do SIWZ (zamieszczono 07.06.2016 r.)
  Pobierz plik (354 KB, .pdf)
 • pdf Załącznik 8 do SIWZ - Istotne postanowienia umowy (zamieszczono 07.06.2016 r.)
  Pobierz plik (1 MB, .pdf)
 • jpg Załącznik 2 do SIWZ rys 4-1 ; Załącznik 4 do umowy Rys 5-1 (zamieszczono 07.06.2016 r.)
  Pobierz plik (83 KB, .jpg)
 • jpg Załącznik 2 do SIWZ rys 4-2 ; Załącznik 4 do umowy Rys 5-2 (zamieszczono 07.06.2016 r.)
  Pobierz plik (2 MB, .jpg)
 • jpg Załącznik 2 do SIWZ rys 4-3 ; Załącznik 4 do umowy Rys 5-3 (zamieszczono 07.06.2016 r.)
  Pobierz plik (2 MB, .jpg)
 • pdf Załącznik 2 do SIWZ r ; Załącznik 4 do umowy - Rys. 1 (zamieszczono 07.06.2016 r.)
  Pobierz plik (495 KB, .pdf)
 • pdf Załącznik 2 do SIWZ r ; Załącznik 4 do umowy - Rys. 2 (zamieszczono 07.06.2016 r.)
  Pobierz plik (228 KB, .pdf)
 • pdf Załącznik 2 do SIWZ r ; Załącznik 4 do umowy - Rys. 3 (zamieszczono 07.06.2016 r.)
  Pobierz plik (61 KB, .pdf)
 • pdf Załącznik 2 do SIWZ r ; Załącznik 4 do umowy - Rys. 3A (zamieszczono 07.06.2016 r.)
  Pobierz plik (2 MB, .pdf)
 • pdf Załącznik 9 do SIWZ r ; Załącznik 4 do umowy - 1 (zamieszczono 07.06.2016 r.)
  Pobierz plik (782 KB, .pdf)
 • pdf Załącznik 9 do SIWZ r ; Załącznik 4 do umowy - 2 (zamieszczono 07.06.2016 r.)
  Pobierz plik (4 MB, .pdf)
 • pdf Załącznik 9 do SIWZ r ; Załącznik 4 do umowy - 3 (zamieszczono 07.06.2016 r.)
  Pobierz plik (5 MB, .pdf)
 • doc Załączniki edytowalne (zamieszczono 07.06.2016 r.)
  Pobierz plik (199 KB, .doc)
 • pdf Wyjaśnienia 1 do SIWZ (zamieszczono 14.06.2016r.)
  Pobierz plik (391 KB, .pdf)
 • pdf Modyfikacja SIWZ , Wyjaśnienia 2 do SIWZ (zamieszczono 16.06.2016 r.)
  Pobierz plik (229 KB, .pdf)
 • pdf Załącznik 1 do Wyjaśnień 2 - stanowisko GINB (zamieszczono 16.06.2016 r.)
  Pobierz plik (39 KB, .pdf)
 • pdf Załącznik 2 do Wyjaśnień 2 - NOWY Załącznik 2 do SIWZ (zał 4 do umowy) rys 3
  Pobierz plik (31 KB, .pdf)
 • pdf Modyfikacja SIWZ - Przedłużenie terminu składania ofert do 27.06.2016 r. (zamieszczono 17.06.206 r)
  Pobierz plik (57 KB, .pdf)
 • pdf Wyjaśnienia 3 (zamieszczono 20.06.2016 r.)
  Pobierz plik (369 KB, .pdf)
 • pdf Wyjaśnienia 4 do SIWZ (zamieszczono 23.06.2016 r.)
  Pobierz plik (716 KB, .pdf)
 • pdf Wyjaśnienia 5 do SIWZ (zamieszczono 24.06.2016 r.)
  Pobierz plik (515 KB, .pdf)